Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556 – 19/4/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 : Γνωστοποίηση ύψους απαιτήσεων από εταιρεία, η οποία κίνησε τις διαδικασίες για σύγκληση Έκτακτης Γεν. Συν/σης για την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 η CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ουδεμία απαίτηση έχει από την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.», η οποία ανακοίνωσε την πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 5/5/2017, για την έγκριση, μεταξύ των άλλων, των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn