Φορολογικοί Μηχανισμοί

casio
O φορολογικός μηχανισμός Casio είναι ο Νο 1 μηχανισμός της Ελληνικής αγοράς με πάνω από 30.000 εγκαταστάσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αξιόπιστη λύση Τύπου Α που δεν δεσμεύει την επιχείρηση αναφορικά με την επιλογή ή την αναβάθμιση της εμπορικής εφαρμογής.
sign pro2
Στο λογισμικό υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Signature Processor 2 έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαραίτητες αλλαγές που προκύπτουν από την ΠΟΛ 1221 διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς για τις επιχειρήσεις. Συνεργάζεται με όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την έκδοση φορολογικών στοιχείων, χωρίς να απαιτείται καμία αναβάθμιση ή τροποποίηση σε αυτές (Τύπου Α).