Ανάρτηση εκ νέου οικονομικών καταστάσεων

Η εταιρεία CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει αναρτήσει εκ νέου τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες ενοποιημένα & της εταιρείας καθώς και τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σε απλή και ενοποιημένη βάση για την χρήση από 1 Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007, κατόπιν αλλαγών που έχουν γίνει, στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στο site της εταιρείας (www.cpi.gr) όπου είναι διαθέσιμα στο επενδυτικό κοινό χωρίς επιπλέον χρέωση.
Οι διαφορές αφορούν στα στοιχεία που αναφέρονται :
1.Στα Πρόσθετα Στοιχεία & Πληροφορίες επί των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και
2. Στη σημείωση 7.14 των Οικονομικών Καταστάσεων για τις Συναλλαγές με τα Συνδεδεμένα Μέρη.
Τα Στοιχεία & Πληροφορίες ενοποιημένα και της εταιρείας για την χρήση από 01/07/2006 έως και 30/06/2007 θα δημοσιευθούν επίσης στην πολιτική εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ την Παρασκευή 07/12/2007.

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn