Ανακοίνωση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Η Εταιρεία CPI AE (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2020 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν σήμερα 12/03/2020 σε συνεδρίαση άπαντα τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2020, με μοναδικό θέμα την Συγκρότηση σε Σώμα.

Κατά την συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής,  ο κ. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου ως Πρόεδρος και ο κ. Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου ως Γραμματεύς της Επιτροπή

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους κκ :

Σκούρα Κωνσταντίνο του Χρήστου, Πρόεδρο

Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, Γραμματέα

Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου Μέλος

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn