Ανακοίνωση : Τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή ανατίθενται στον κ. Γιώργο Αντύπα

Η εταιρεία CPI A.E.  γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’αρ. 3/347/12.7.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή ανατίθενται στον κ. Γιώργο Αντύπα.

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn