Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία CPI AE ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3340/2005 και της Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005 ότι με την από 17.4.2005 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίσθηκε η κα Ελένη Πίγκα ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ κ. Ελευθερίου Στρογγιόγλου.

Η κα Ελένη Πίγκα είναι Διευθύντρια του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης και παλαιό στέλεχος της Εταιρίας. Αποφοίτησε από το κολέγιο Ανατόλια και στην συνέχεια έκανε σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές έγιναν σε Computer Science and Information Systems στο πανεπιστήμιο του San Francisco (Η.Π.Α.)

Η σύμβαση εργασίας της Εταιρίας με τον κ. Στρογγιόγλου – ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή – λύθηκε και η Εταιρία, στα πλαίσια της ορθής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, θα ανακοινώσει το όνομα του προσώπου που θα αναλάβει καθήκοντα νέου Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρίας.