Αντικατάσταση Παραιτηθέντων Μελών ΔΣ – Ορισμός Νέου Διευθ. Συμβούλου

Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών ΔΣ, ορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και ανασυγκρότηση ΔΣ

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια των από 01/07/2021 παραιτήσεων από το ΔΣ της εταιρείας των κάτωθι μελών:

1. Χατζηαντώνη Φωταρά Κωνσταντίνου του Μόσχου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
2.Σκούρα Κωνσταντίνου του Χρήστου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
3. Ζαριφόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
4. Αθανασιάδη Γεώργιου του Νικολάου μη εκτελεστικού μέλους

πραγματοποιήθηκε την 1η/7/2021 συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα την αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων μελών του ΔΣ της εταιρείας.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ, εκλέχθηκαν σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων, οι κάτωθι ως νέα μέλη του ΔΣ:

1. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
2. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου
3. Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος
4.Αριστείδης Παπαθάνος του Χρήστου

Κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση παραιτήθηκε ο κ. Χρήστος Παπαθάνος της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου και κάθε δικαιώματος άσκησης πράξεων διοίκησης υπό οποιαδήποτε μορφή ενδεικτικά δε της άσκησης διευθυντικού δικαιώματος, υπογραφής επιταγών, συμβάσεων, προσφορών και εν γένει εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας έναντι τρίτων, παραμένοντας Πρόεδρος του ΔΣ και μη εκτελεστικό μέλος του. Ακολούθως το ΔΣ κατόπιν ψηφοφορίας και σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ όρισε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο το νέο μέλος ΔΣ κ. Αριστείδη Παπαθάνο.

Ακολούθως το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε και η νέα του σύνθεση έχει ως εξής:

1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος.
2. Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος.
4. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.
5. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
6. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό μέλος.
7. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
9.Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

 

Επίσης το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε να θέσει ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, την λήψη απόφασης επί της έγκρισης εκλογής όλων των νεοεκλεγέντων στην ως άνω συνεδρίαση μελών ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος ΔΣ και πάντως για χρόνο όχι πέραν αυτής.