Βιωματικό Webinar Κατά της Βίας & των διακρίσεων

H CPI A.E. σε συνεργασία με την ErgoWell-being by Ergonomia πραγματοποίησε ένα βιωματικό webinar κατά της βίας και των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, σε συνέχεια της αντίστοιχης εταιρικής πολιτικής. Το webinar απευθύνθηκε στο σύνολο των εργαζομένων της CPI και η ανταπόκριση ήταν υψηλή.

Στόχος του webinar ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων σε αυτά τα θέματα για την αναγνώριση, πρόληψη και διαχείρισή τους άμεσα και αποτελεσματικά.

Μέσα από τη διάδραση και την αξιοποίηση σεναρίων με role playing, αναλύθηκαν όροι, όπως mobbing, bullying, κ.α. ενώ απαντήθηκαν καίρια ερωτήματα όπως τι θεωρούμε βία και διάκριση στον εργασιακό χώρο, πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιες συμπεριφορές, πώς θέτουμε τα όρια και πότε αυτά καταπατούνται. Συγχρόνως τονίστηκαν για ακόμη μια φορά οι εταιρικές αξίες που διέπουν κάθε δραστηριότητά της CPI, όπως η ισότητα  και ο σεβασμός και υπενθυμίσαμε πως η εταιρία βρίσκεται πάντα δίπλα στους εργαζομένους της.