Επικοινωνία

Αρμόδιο πρόσωπο για την επικοινωνία με τους μετόχους και επενδυτές :

Σοφία Τσαδήμα

Ραφαηλίδου 1

177 78 Ταύρος

Τηλ. : (+30) 210 4805800

Fax   : (+30) 210 4805801

e-mail : stsa@cpi.gr