Υπόχρεα Πρόσωπα

Η εταιρεία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί χειραγώγησης της αγοράς και πρόσβασης σε προνομιακή πληροφόρηση, όπως αυτές ορίζονται στις αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005, και έχει θέσει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού την λίστα των υπόχρεων προσώπων, των προσώπων δηλαδή που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση.

Συγκεκριμένα τα υπόχρεα πρόσωπα της CPI A.E. είναι :

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου :

Χρήστος Παπαθάνος, Κωνσταντίνος  Χατζηαντώνης-Φωταράς, Αδαμάντιος Καραμανής, Κώστας Σκούρας, Γιώργος Αθανασιάδης, Σοφία Τσαδήμα, Ελένη Πίγκα , Παναγιώτης Ζαριφόπουλος, Γαβαλά Αδαμαντία

Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη :

Παπαθάνος Αριστείδης – Γενικός Διευθυντής. Λειτουργιών

Ρουγγέρης Ραφαήλος – Εμπορικός Διευθυντής

Λυμπέρης Αναστάσιος – Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Γιώργος Αντύπας – Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Μάνος Βορριάς – Διευθυντής Logistics

Τσαδήμα Σοφία – Διευθ. Ανθρωπ. Πόρων & Υπεύθυνη Τμημ. Μετόχων

 

Εσωτερικός Ελεγκτής : Τζάνου Ευαγγελία

Ορκωτός Ελεγκτής : Καγιούλης Ευστάθιος

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn