Υπόχρεα Πρόσωπα

Η εταιρεία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί χειραγώγησης της αγοράς και πρόσβασης σε προνομιακή πληροφόρηση, όπως αυτές ορίζονται στις αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005, και έχει θέσει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού την λίστα των υπόχρεων προσώπων, των προσώπων δηλαδή που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση.

Συγκεκριμένα τα υπόχρεα πρόσωπα της CPI A.E. είναι :

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου :

Χρήστος Παπαθάνος, Κωνσταντίνος  Χατζηαντώνης-Φωταράς, Μιχάλης Γαλουζίδης ,Κώστας Σκούρας, Σοφία Τσαδήμα, Ελένη Πίγκα , Παναγιώτης Ζαριφόπουλος, Χριστίνα Πικούνη.

Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη :

Παπαθάνος Αριστείδης – Γενικός Διευθυντής

Αθανασιάδης Γιώργος – Διευθυντής Logistics & Πιστωτικού Ελέγχου

Δασκαλάκης Σταύρος – Διευθυντής Πωλήσεων Ν.Ε & Κύπρου

Λυμπέρης Αναστάσιος – Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Ρουγγέρης Ραφαήλος – Διευθυντής Μάρκετινγκ & Business Development

Σκούρας Κώστας – Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Τσαδήμα Σοφία – Διευθ. Ανθρωπ. Πόρων & Υπεύθυνη Τμημ. Μετόχων

Εσωτερικός Ελεγκτής : Τζάνου Ευαγγελία

Ορκωτός Ελεγκτής : Μανδρίδης Ιωάννης

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn