Διοίκηση

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, λήγει την 03/03/2025 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα γίνει μετά την λήξη της θητείας του.

Η σύνθεσή του περιλαμβάνει ένα μείγμα επιτυχημένων και γνωστών Ελλήνων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας :

red-bulletΠαπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη

Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

red-bulletΧατζηαντώνης-Φωταράς Κων/νος του Μόσχου

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος

red-bulletΚαραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου

Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

red-bulletΣκούρας Κων/νος του Χρήστου

Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

red-bullet     Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου

       Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

red-bulletΤσαδήμα Σοφία του Γεωργίου

Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

red-bulletΠίγκα Ελένη του Δημητρίου

Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

red-bulletΖαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου

Μέλος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

red-bulletΓαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη

Μέλος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn