Εταιρική Υπευθυνότητα

red-bulletΊσες Ευκαιρίες Απασχόλησης

Στη CPI εφαρμόζουμε ένα αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των συνεργατών μας είναι η επιστημονική κατάρτιση,  η υπευθυνότητα,  η αξιοπιστία, η συνέπεια και η διάθεση για συνεργασία.

Στη CPI το εργασιακό περιβάλλον είναι  ασφαλές, δίκαιο χωρίς διακρίσεις και εξασφαλίζει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας.

red-bullet Εκπαίδευση

Η εταιρεία παρέχει στους εργαζομένους της συστηματική εκπαίδευση τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η φιλοσοφία μας  εστιάζεται στη «δια βίου μάθηση» των εργαζομένων ώστε να αναπτύσσουν διαρκώς τις δυνατότητες τους σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται τόσο εσωτερικά από τα στελέχη μας όσο και εξωτερικά σε συνεργασία  με καταξιωμένες εταιρίες συμβούλων και εκπαιδευτικούς φορείς.

red-bullet Κοινωνία

Στη CPI πιστεύουμε πως η ανάπτυξη και επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας μας είναι ολοκληρωμένη όταν συνδυάζεται με υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά.

Η CPI επενδύει στην κοινωνία και στηρίζει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και κυρίως τα παιδιά που έχουν ανάγκη, καθώς και τους οργανισμούς που προσπαθούν να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους, μέσω χορηγιών και δωρεών.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η CPI έχει προχωρήσει σε δωρεές εξοπλισμού και χορηγίες σε οργανισμούς που δρουν και φροντίζουν για τα παιδιά.

red-bullet Περιβάλλον

Η CPI με σεβασμό στο περιβάλλον έχει αναπτύξει δράσεις που στοχεύουν στην απευθείας προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και στην εκπαίδευση του προσωπικού της για τη φροντίδα του περιβάλλοντος.

Η προσπάθεια στοχεύει προς την ευαισθητοποίηση για την εξοικονόμηση ενέργειας και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.

Η CPI συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και η περισυλλογή χαρτιού γίνεται μία φορά την εβδομάδα από την CPI σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΚΛΙΜΑΚΑ που μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του, περισυλλέγει χαρτί προς ανακύκλωση, τα έσοδα από την οποία διαθέτει για την ενίσχυση αδύναμων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την υποστήριξη ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα και άλλα, έχοντας γενικότερα μία σημαντική κοινωφελή δράση.