Μετοχική Σύνθεση

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 18/8/2022
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
BANSARA TRADING LTD 2.990.609 29,60%
ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2.990.597 29,60%
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 998.350 9,88%
Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 5% 3.124.744 30,92%
10.104.300 100,00%