Μετοχική Σύνθεση

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  08.03.2023
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2.842.202 27,74%
BANSARA TRADING LTD 2.830.609 27,62%
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1.103.950 10,77%
Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 5% 3.470.039 33,87%
10.246.800 100,00%