Μετοχική Σύνθεση

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3,305,480 32.96%
BANSARA TRADING LTD 3,080,675 31.09%
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 892,750 9.01%
Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 5% 2,628,595 26.94%
9,907,500 100.00%