Μετοχική Σύνθεση

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 5/9/2023
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
BANSARA TRADING LTD 2.780.609 26,83%
ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΜ-01 2.456.702 23,70%
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1.154.750 11,14%
Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 5% 3.973.039 38,33%
10.365.100 100,00%