Βιώσιμη Ανάπτυξη

Για τη CPI, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο στρατηγικής γι’ αυτό προσπαθούμε να ενσωματώνουμε στον τρόπο λειτουργίας μας πρωτοβουλίες και δράσεις που θα προάγουν την επίτευξη των στόχων αυτών κινούμενοι σε τρεις βασικούς άξονες: την Κοινωνία, τους Ανθρώπους και το Περιβάλλον.

Μπορείτε να δείτε την πρώτη «Παρουσίαση Βιώσιμης Ανάπτυξης» πατώντας εδώ.