Εργασία στη CPI

ΤΕΧΝΙΚΟΣ FIELD SUPPORT

Αρμοδιότητες

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στο τμήμα Service της Τεχνικής Διεύθυνσης και θα είναι υπεύθυνος/η για την:

 • Διάγνωση, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων δικτύων και ΙΤ εξοπλισμού (Hardware / Software), ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών
 • Τεχνική υποστήριξη και παροχή εκπαίδευσης των πελατών της CPI, είτε στην έδρα μας, είτε στην έδρα του πελάτη

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ / ΤΕΙ σε κλάδο τεχνoλογικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση υποδομών και υπηρεσιών δικτύου LAN – WAN, Access points, PBX, Routers, Switches, με επιθυμητή πιστοποίηση CCNA
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση (On Site υποστήριξη πελατών ή εργασία σε επισκευαστικό κέντρο)
 • Πιστοποιήσεις λογισμικών ή κατασκευαστών θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν
 • Καλή γνώση Microsoft Office
 • ‘Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)
 • Ικανότητα ολοκλήρωσης πλάνου εργασιών σε συγκεκριμένους χρόνους
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Ομαδικότητα, επικοινωνία και εξυπηρέτηση του πελάτη

Τι προσφέρουμε

 • Οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της CPI, περιμένουμε το βιογραφικό σας στο hrtech@cpi.gr, αναφέροντας την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΟΣ FIELD SUPPORT”.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και η διαχείριση των CVs θα είναι ισότιμη.


 RETAIL SYSTEM/SERVICE ENGINEER

Αρμοδιότητες

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο Τεχνικό Τμήμα Service και θα είναι υπεύθυνος για:

 • Έλεγχο, διάγνωση σφαλμάτων, επισκευή και εγκατάσταση συσκευών Auto ID, Point of Sales και φορολογικών μηχανισμών
 • Διαχείριση εφαρμογών και λειτουργικών συστημάτων σχετικών με τα προϊόντα
 • Φυσική εγκατάσταση και σύνδεση των παραπάνω μηχανημάτων σε μηχανογραφικό περιβάλλον και δίκτυο
 • Επικοινωνία με τον πελάτη για λήψη περαιτέρω πληροφοριών ή και ενημέρωσή του για την πορεία επισκευής
 • Επικοινωνία με τον κατασκευαστή για διερεύνηση ή διόρθωση σφαλμάτων
 • Επίτευξη των μηνιαίων KPI’s που έχουν τεθεί από την εταιρία
 • Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας
 • Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών (εσωτερικών & εξωτερικών)

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο κατεύθυνσης Τεχνικού Η/Υ, Πληροφορικής, Δικτύων ή αντίστοιχου κλάδου
 • Προϋπηρεσία 3- 5 χρόνια σε ανάλογη θέση
 • Ικανότητα ελέγχου, διάγνωσης / εντοπισμού σφαλμάτων και επισκευής
 • Καλή γνώση σε προϊόντα auto id , industrial & desktop label printers
 • Γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού EPL & ZPL θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν
 • Καλή γνώση διαχείρισης Windows , Microsoft Office
 • Καλή γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, ευελιξίας, αντίληψης και συνεργασίας
 • Προσανατολισμός σε επίτευξη στόχων και εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ολοκλήρωσης πλάνου σε συγκεκριμένους χρόνους
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Τι προσφέρουμε

 • Οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Αμοιβή ανάλογη των προσόντων και της θέσης

 

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της CPI, περιμένουμε το βιογραφικό σας στο hrtech@cpi.gr, αναφέροντας την ένδειξη RETAIL SYSTEM/SERVICE ENGINEER.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και η διαχείριση των CVs θα είναι ισότιμη.


 IT/NETWORK SERVICE ENGINEER

Αρμοδιότητες

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο Τεχνικό Τμήμα Service και θα είναι υπεύθυνος για:

 • Έλεγχο, παραμετροποίηση, διάγνωση σφαλμάτων, επισκευή και εγκατάσταση συσκευών NAS, Networking & IP cameras
 • Διαχείριση εφαρμογών και λειτουργικών συστημάτων σχετικών με τα προϊόντα
 • Φυσική εγκατάσταση και σύνδεση των παραπάνω μηχανημάτων σε μηχανογραφικό περιβάλλον και δίκτυο
 • Επικοινωνία με τον πελάτη για λήψη περαιτέρω πληροφοριών ή και ενημέρωσή του για την πορεία επισκευής
 • Επικοινωνία με τον κατασκευαστή για διερεύνηση ή διόρθωση σφαλμάτων
 • Επίτευξη των μηνιαίων KPI’s που έχουν τεθεί από την εταιρία
 • Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας
 • Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών (εσωτερικών & εξωτερικών)

 Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο κατεύθυνσης Τεχνικού Η/Υ, Πληροφορικής, Δικτύων ή αντίστοιχου κλάδου
 • Προϋπηρεσία 3- 5 χρόνια σε ανάλογη θέση
 • Ικανότητα ελέγχου, διάγνωσης / εντοπισμού σφαλμάτων και επισκευής
 • Πολύ καλή γνώση υπηρεσιών δικτύου LAN – WAN
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης Windows , Linux
 • Ικανότητα Σχεδιασμού και Πλάνου Εγκατάστασης δικτυακών υποδομών
 • Ευχέρεια στη χρήση Microsoft Office
 • Καλή γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Συστημικές ή/και Δικτυακές πιστοποιήσεις κατασκευαστών θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, ευελιξίας, αντίληψης και συνεργασίας
 • Προσανατολισμός σε επίτευξη στόχων και εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ολοκλήρωσης πλάνου σε συγκεκριμένους χρόνους
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Τι προσφέρουμε

 • Οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Αμοιβή ανάλογη των προσόντων και της θέσης
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της CPI, περιμένουμε το βιογραφικό σας στο hrtech@cpi.gr, αναφέροντας την ένδειξη IT/NETWORK SERVICE ENGINEER.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και η διαχείριση των CVs θα είναι ισότιμη.

 SYSTEM ADMINISTRATOR/ENGINEER

Αρμοδιότητες
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Μηχανογράφησης και θα είναι υπεύθυνος/η για την :
 • Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων
 • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση σχεδιασμού και ανάπτυξης των ηλεκτρονικών συστημάτων της εταιρείας
 • Συντήρηση της μηχανοργάνωσης της εταιρείας
 • Επίβλεψη και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων και του δικτύου δεδομένων της εταιρείας
 • Υποστήριξη χρηστών και του εξοπλισμού τους
 • Οργάνωση και διατήρηση στοιχείων όσον αφορά τον εξοπλισμό, ασφάλεια πληροφοριών και δομών ελέγχου
 • Τήρηση των προτύπων συμμόρφωσης ISO27001 και GDPR
Απαιτούμενα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικής
 • Εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • ?ριστη γνώση διαχείρισης και αδειοδότησης Ο365, Exchange
 • Azure Management Tools and Azure Security Center
 • Domain Administration (AD / User Management / DHCP / DNS / WSUS)
 • Vmware Virtualization & HyperV
 • Microsoft Server 2016+ Administration
 • Veeam Backup Administration
 • Εμπειρία σε Fortinet Firewalls
 • Εμπειρία σε Azure ARM stack
 • Γνώσεις επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Καλή γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, ευελιξίας, αντίληψης και προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ολοκλήρωση πλάνου σε συγκεκριμένους χρόνους
Τι προσφέρουμε
 • Οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Αμοιβή ανάλογη των προσόντων και της θέσης
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της CPI, περιμένουμε το βιογραφικό σας στο hredp@cpi.gr, αναφέροντας την ένδειξη SYSTEM ADMINISTRATOR/ENGINEER.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και η διαχείριση των CVs θα είναι ισότιμη.