Εργασία στη CPI

PRODUCT MANAGER

AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Επικοινωνία με τους οίκους του εξωτερικού
 • Σχεδιασμός, εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών marketing
 • Ανάπτυξη, υλοποίηση ανταγωνιστικών στρατηγικών
 • Παρακολούθηση, αποτύπωση του ανταγωνισμού
 • Κατάρτιση, παρακολούθηση του business και marketing plan

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου
 • Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε τμήμα μάρκετινγκ στον χώρο πληροφορικής
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, ευελιξίας, αντίληψης και προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Εξοικείωση με την χρήση προγραμμάτων Η/Υ

Θα ληφθούν υπόψη τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών.

Η εταιρεία προσφέρει οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστείλατε το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ σας ΣΗΜΕΙΩΜΑ, στην διεύθυνση :

hrgeneral@cpi.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Αποτύπωση και ανάπτυξη της αγοράς
 • Παρουσίαση και προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αναζήτηση και προσέγγιση νέων πελατών
 • Σχεδιασμός, εκτέλεση και παρακολούθηση όλων των ενεργειών marketing
 • Καθορισμός και εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής
 • Κατάρτιση, παρακολούθηση του business και marketing plan

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση στον χώρο πληροφορικής
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, ευελιξίας, αντίληψης και προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.
 • Εξοικείωση με την χρήση προγραμμάτων Η/Υ.

Θα ληφθούν υπόψη τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και προϋπηρεσία σε λύσεις λογισμικού.

Η εταιρεία προσφέρει οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστείλατε το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ σας ΣΗΜΕΙΩΜΑ, στην διεύθυνση :

hrmarketing@cpi.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΥΠΕΥΘΥΝO ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ανάπτυξη των υπαρχόντων λογαριασμών και διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρείας σε συνεργάτες του δικτύου πληροφορικής.
 • Εφαρμογή του προγράμματος πωλήσεων σύμφωνα με την στρατηγική της εταιρείας.
 • Παρουσιάσεις σε συνεργάτες και στελέχη επιχειρήσεων των μελετών και προσφορών της εταιρείας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση πωλήσεων  στον συγκεκριμένο χώρο του κλάδου πληροφορικής.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες ικανότητας επικοινωνίας, ευελιξίας, αντίληψης και επιμονής στην επίτευξη στόχων.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.
 • Εξοικείωση με την χρήση προγραμμάτων Η/Υ.

Θα ληφθούν υπόψη τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και προϋπηρεσία στο σχετικό αντικείμενο.

Η εταιρεία προσφέρει οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πολύ καλές δυνατότητες ανάπτυξης και αμοιβή αναλόγως των προσόντων και της θέσης.

Αποστείλατε το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ σας ΣΗΜΕΙΩΜΑ, στην διεύθυνση :

hrsales@cpi.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

MARKETING ASSISTANT

AΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση των ενεργειών marketing για τα brands της εταιρείας.
 • Συντονισμός ενεργειών εταιρικής επικοινωνίας.
 • Διαχείριση των online ενεργειών marketing (email marketing, web, social media)
 • Συντονισμός και υλοποίηση ενεργειών για τη συμμετοχή της εταιρείας σε εκδηλώσεις/events.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού marketing (brochures, logos κλπ).
 • Επικοινωνία με προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση στον χώρο πληροφορικής.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός & γραπτός λόγος).
 • Ικανότητα γραφής & προσαρμογής κειμένων (ελληνικά, αγγλικά).
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού ενεργειών.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ευελιξίας.
 • Εξοικείωση με την χρήση προγραμμάτων Η/Υ.

Θα ληφθούν υπόψη τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών.

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστείλατε το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ σας ΣΗΜΕΙΩΜΑ, στην διεύθυνση :

hrmarketing@cpi.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΥΠΕΥΘΥΝO ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ανάπτυξη των υπαρχόντων λογαριασμών και διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρείας σε συνεργάτες του δικτύου πληροφορικής.
 • Εφαρμογή του προγράμματος πωλήσεων σύμφωνα με την στρατηγική της εταιρείας.
 • Παρουσιάσεις σε συνεργάτες και στελέχη επιχειρήσεων των μελετών και προσφορών της εταιρείας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση πωλήσεων  στον συγκεκριμένο χώρο του κλάδου πληροφορικής.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες ικανότητας επικοινωνίας, ευελιξίας, αντίληψης και επιμονής στην επίτευξη στόχων.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.
 • Εξοικείωση με την χρήση προγραμμάτων Η/Υ.

Θα ληφθούν υπόψη τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και προϋπηρεσία στο σχετικό αντικείμενο.

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Αμοιβή αναλόγως των προσόντων και της θέσης

Η εταιρεία προσφέρει οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πολύ καλές δυνατότητες ανάπτυξης και αμοιβή αναλόγως των προσόντων και της θέσης.

Αποστείλατε το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ σας ΣΗΜΕΙΩΜΑ, στην διεύθυνση :

hrsales@cpi.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

SENIOR ERP/CRM ENTERPRISE APPLICATIONS MANAGER

για την στελέχωση του Τμήματος Μηχανογράφησης

Αρμοδιότητες :

 • Καθημερινή παρακολούθηση αναφορικά με τη σωστή και αδιάκοπη λειτουργία του συστήματος.
 • Χρονοπρογραμματισμός και παρακολούθηση σωστής λειτουργίας διεργασιών που εκτελούνται καθημερινά στο σύστημα.
 • Υποστήριξη χρηστών
 • Κατανόηση απαιτήσεων των τμημάτων σε συνεργασία με τους key users
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων διαδικασιών στο σύστημα
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αλλαγών σε υπάρχουσες διαδικασίες στο σύστημα.
 • Δημιουργία reports για το MIS κομμάτι της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Μόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση Entersoft Business Suite – ERP/CRM (Δομή και παραμετροποίηση)
 • Ευχέρεια στην ανάλυση απαιτήσεων
 • Άριστη γνώση των Microsoft SQL Server (Προγραμματισμός και διαχείριση,) Microsoft .NET, Crystal Reports
 • Κατασκευή όψεων, κύβων, αυτοματισμών για το Entersoft Business Suite – ERP/CRM
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, ευελιξίας, αντίληψης και προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων και την ομαδική εργασία
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Θα ληφθούν υπόψη τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστείλατε το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ σας ΣΗΜΕΙΩΜΑ, στην διεύθυνση :

hredp@cpi.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.