Αποστολή και Στρατηγική

 Αποστολή

Η αποστολή μας είναι μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας να ενισχύουμε τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.

 Στρατηγική

Η στρατηγική μας έχει 3 βασικούς άξονες

  1. Προϊόντα
  2. Λύσεις
  3. Υπηρεσίες

Επενδύουμε στους 3 παραπάνω άξονες μέσω συνεργασιών με διεθνείς οίκους στις αγορές της Εκτύπωσης, Ψηφιοποίησης και Διαχείρισης Εγγράφων (Εκτυπωτές, MFP’s, Scanners, Managed Print Services, Document Management), της Εποπτείας και Ασφάλειας (IP Κάμερες, NVR Καταγραφικά), της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Διαδραστικοί Πίνακες, Projectors).

Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών είναι ο πυρήνας της δραστηριότητας μας έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας συγκεκριμένα projects. Σε συνδυασμό με τα προϊόντα που εισάγουμε και τις εφαρμογές που αναπτύσσουμε προσφέρουμε λύσεις που απαντούν στις ανάγκες των πελατών μας εξασφαλίζοντάς τους αυξημένη αποδοτικότητα,  αποτελεσματική μείωση κόστους και υψηλή επιστροφή στην επένδυσή τους (RoI).