Λογισμικό Ψηφιοποίησης

Kodak Capture Pro Software

kodak-logoΜετατρέψτε φόρμες, τιμολόγια, ιστορικά ασθενών και άλλα υψίστης σημασίας αρχεία της εργασίας σας σε υψηλής ποιότητας εικόνες εύκολα και αποτελεσματικά. Ψηφιοποιείστε  σημαντικού περιεχομένου δεδομένα και στείλτε τα αυτόματα σε βάσεις δεδομένων και εφαρμογές.

Αποκτήστε ισχυρή, ευέλικτη λειτουργικότητα σάρωσης στην επιφάνεια εργασίας για  μεγάλου όγκου παραγωγικότητας περιβάλλοντα σάρωσης.

Με το Capture Pro Software μπορείτε :

  • να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σας με προηγμένες δυνατότητες δεικτοδότησης και σάρωση διπλής ροής
  • να μειώσετε τα κόστη για τη χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων χρησιμοποιώντας τη Database Lookup για να επικυρώσετε ή να συμπληρώσετε πεδία
  • να χρησιμοποιήσετε  αναγνώριση επιλογής (mark detection) για την επεξεργασία απλών δημοσκοπήσεων και άλλων φορμών τύπου checkbox
  • να βελτιώσετε την ακεραιότητα των δεδομένων με τον έλεγχο διπλής δεικτοδότησης
  • να μειώσετε χρόνο και κόστος για έλεγχο και διόρθωση εικόνων μέσω του Intelligent Quality Control
  • να εξάγετε δεδομένα σε πολλά άλλα συστήματα
  • να οργανωθείτε και να λειτουργήσετε αμέσως έχοντας start-up βοήθεια και εγγύηση λογισμικού

Δηλώστε Ενδιαφέρον