Νέος εσωτερικός ελεγκτής

Η εταιρεία CPI A.E. ανακοινώνει ότι με την από 19 Δεκεμβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναλαμβάνει καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή ο κ. Χατζηαντώνης Φωταράς Φώτιος σε αντικατάσταση της κας Τζάνου Ευαγγελίας.

Ο κ. Χατζηαντώνης Φωταράς Φώτιος ανέλαβε τα καθήκοντά του από τις 19/12/2022.

 

Αθήνα 20/12/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο