Νέο καταστατικό CPI A.E.

Κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 10ης Μαρτίου 2022 τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Δείτε αναλυτικά εδώ το κωδικοποιημένο καταστατικό όπως πλέον ισχύει.