Ολοκληρωμένη Λύση Εκτύπωσης από την CPI στην Φαρμακευτική Pharmex

Η CPI υλοποίησε έργο διαχείρισης εκτυπώσεων στην Φαρμακευτική Pharmex Α.Ε., με εκτυπωτικό εξοπλισμό και λογισμικό διαχείρισης εκτυπώσεων από την Sharp.

 

Πρωταρχικός στόχος της Pharmex ήταν να βρει μια λύση που θα της παρείχε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται μεγάλους όγκους εγγράφων με την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης. Η πρόταση της CPI περιλάμβανε εκτυπωτικό εξοπλισμό Sharp και συγκεκριμένα Α3 και Α4  MFP (B/W & Color) καθώς και Α4 εκτυπωτές (BW) σε συνδυασμό με το λογισμικό Sharp Job Accounting και την εφαρμογή διαχείρισης αναλωσίμων.

 

Με την υλοποίηση του έργου, η Pharmex απέκτησε πλήρη έλεγχο και ασφαλή διαχείριση του συνόλου των εκτυπωτικών εργασιών επιτυγχάνοντας μείωση των λειτουργικών εξόδων. Επιπρόσθετα, παρέχεται άμεση αποκατάσταση βλαβών (Next Business Day) με μειωμένη ανάμειξη του ΙΤ λόγω της ομοιομορφίας του εξοπλισμού και του εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών. Τέλος, με την εφαρμογή διαχείρισης αναλωσίμων διασφαλίζεται η έγκαιρη αποστολή αναλωσίμων χωρίς την εμπλοκή του τμήματος προμηθειών.