Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Σ.Δ.Π.), με τίτλο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Τεχνικής Υποστήριξης» και με στόχο, την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού της επιχείρησης που εργάζονται στο τμήμα της Τεχνικής Υποστήριξης , ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είχε διάρκεια 280 ωρών (224 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 56 ώρες πρακτική άσκηση). Συμμετείχαν  25 εργαζόμενοι (7.000 ανθρωποώρες) και αφορούσε σε Τεχνικές Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης του Πελάτη,  σε τεχνικά θέματα, όπως τα λειτουργικά συστήματα, τα δίκτυα και οι servers,  καθώς και σε σύγχρονα θέματα σχετιζόμενα με την πληροφορική, όπως η διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών (μαθήματα διάρκειας 190 ωρών σε τεχνολογίες Microsoft).

Το ΣΔΠ συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» μετά από πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» που ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

ΔIEYΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn