Παρεχόμενες Υπηρεσίες

home_solutions_bgΣτη CPI έχοντας υιοθετήσει πελατοκεντρική φιλοσοφία, και ενσωματώνοντάς τη στο στρατηγικό σχεδιασμό μας, αναπτύξαμε ένα  σύνολο υπηρεσιών που καλύπτει το ευρύ φάσμα αναγκών μηχανογράφησης των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες της CPI απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα εάν έχουν προμηθευτεί τα προϊόντα ή τις λύσεις από τη CPI.

Σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών: