Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στα προϊόντα που υποστηρίζουμε και στα πλαίσια προσφοράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες:

training3
  • Τεχνικών Τμημάτων
  • Τμημάτων ΙΤ – Διαχειριστών
  • Ομάδας Χρηστών – Power & Key Users
Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται από έμπειρους τεχνικούς της CPI και συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή και αξιοποίηση των λύσεων που προσφέρουμε.