Υπηρεσίες Υποδομής

Η CPI στα έργα που αναλαμβάνει, παρέχει και τις απαραίτητες υπηρεσίες υποδομής. Οι εργασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: site preparation, δομημένη καλωδίωση , κ.ά.
Ενδεικτικοί τομείς που προσφέρουμε υπηρεσίες υποδομής είναι η εποπτεία και ασφάλεια και τα διαδραστικά συστήματα εκπαίδευσης.