Συμβόλαια Υποστήριξης

Στη CPI παρέχουμε τις υπηρεσίες προς τους πελάτες και συνεργάτες μας, με συμβόλαια υποστήριξης και συμβάσεις έργων. Ο πελάτης σύμφωνα με τις ανάγκες του μπορεί να επιλέξει τεχνική υποστήριξη (On Site ή In House) με συγκεκριμένους όρους που αφορούν στους χρόνους ανταπόκρισης και επίλυσης βλαβών, στην κάλυψη εργασίας και ανταλλακτικών και στην πανελλαδική κάλυψη.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η μεγάλη εμπειρία της CPI στο κομμάτι διαχείρισης συμβάσεων που αφορούν στην παροχή ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης (εξοπλισμός, αναλώσιμα, συντήρηση, εργασία, ανταλλακτικά) με πάνω από 4.500 ενεργά συμβόλαια με προκαθορισμένο Service Level Agreement (SLA).

Τύποι Συμβολαίων

Τεχνική Υποστήριξη

Καλύπτει τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού στο χώρο του πελάτη ή στα γραφεία της CPI. Οι χρόνοι ανταπόκρισης ποικίλουν ανάλογα με τη σύμβαση, από 2 ώρες, 24 ώρες (next business day) ή και 48 ώρες. Πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ώρες ή και σε 24 x 7 , ανάλογα με τον τύπο του συμβολαίου.

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Περιλαμβάνεται η υποστήριξη του πελάτη για βλάβες και αναβαθμίσεις συστημάτων, από εξειδικευμένους τεχνικούς. Στη CPI εξυπηρετούμε τηλεφωνικά όλους τους πελάτες μας (εκτός και εντός συμβολαίων) με μέσο χρόνο ανταπόκρισης τις 2 ώρες. Το συμβόλαιο εξασφαλίζει την προτεραιότητα στην κλήση και την ανταπόκριση στους χρόνους που ορίζει το συμβόλαιο.

Απομακρυσμένη Επέμβαση

Η σύμβαση αυτή εξασφαλίζει την υποστήριξη του πελάτη χωρίς την αναγκαία παρουσία του τεχνικού στο χώρο του. Η φύση της υπηρεσίας αυτής, την κάνει ευέλικτη σε όρους χρόνους ανταπόκρισης και εφαρμόζεται στην υποστήριξη τρίτων κατασκευαστών, στις λύσεις ip τηλεφωνίας, στις λύσεις εστίασης καθώς και στις υπηρεσίες ψηφιοποίησης και διαχείρισης εγγράφων.

Προαγορά ωρών εργασίας

Η CPI ανταποκρίθηκε στην αυξανόμενη τάση και ανάγκη της αγοράς για εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών ΙΤ.

Ο πελάτης προαγοράζει ώρες τεχνικής υποστήριξης τις οποίες και «αναλώνει» όποτε πραγματικά τις χρειάζεται στο χρονικό διάστημα ενός έτους. Η ευελιξία αυτή προσφέρει στην εταιρεία μείωση του κόστους για υπηρεσίες ΙΤ. Υπάρχουν διαφορετικά πακέτα προαγοράς ωρών ανάλογα με το επίπεδο των εργασιών που απαιτείται (Junior/Senior/Expert). O πελάτης εξασφαλίζει ανταπόκριση από τεχνικό σε 4 ώρες ή την επόμενη μέρα ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει ζητήσει. Επίσης ενημερώνεται στο τέλος κάθε μήνα με report για τη χρήση του πακέτου, και τον υπολειπόμενο διαθέσιμο χρόνο.