Επιπλέον Υπηρεσίες

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

customized services

Με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, η CPI ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών και συνεργατών μας με ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες. Η τεχνογνωσία, οι μηχανισμοί και οι υποδομές που έχουμε αναπτύξει μας καθιστούν ευέλικτους και αξιόπιστους συνεργάτες για την εκτέλεση μεγάλων έργων στον τομέα της πληροφορικής.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στα προϊόντα που υποστηρίζουμε και στα πλαίσια προσφοράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες:

training3
  • Τεχνικών Τμημάτων
  • Τμημάτων ΙΤ – Διαχειριστών
  • Ομάδας Χρηστών – Power & Key Users
Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται από έμπειρους τεχνικούς της CPI και συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή και αξιοποίηση των λύσεων που προσφέρουμε.

Υπηρεσίες Υποδομής

ypiresies-ypodomis

Η CPI στα έργα που αναλαμβάνει, παρέχει και τις απαραίτητες υπηρεσίες υποδομής. Οι εργασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: site preparation, δομημένη καλωδίωση , κ.ά.
Ενδεικτικοί τομείς που προσφέρουμε υπηρεσίες υποδομής είναι η εποπτεία και ασφάλεια και τα διαδραστικά συστήματα εκπαίδευσης.