Υπηρεσίες IMAC

Οι υπηρεσίες γνωστές ως “IMAC” (Installations, Moves, Add’ ons, Change), περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις, μετακινήσεις και μετεγκαταστάσεις, προσθήκες, αναβαθμίσεις και μετατροπές μηχανογραφικού εξοπλισμού. Αφορούν σε οποιοδήποτε εξοπλισμό hardware (Εκτυπωτές, PCsScanners, Servers, κλπ) των περισσοτέρων κατασκευαστών και σε λειτουργικό λογισμικό.

Οι υπηρεσίες IMAC απευθύνονται σε εταιρείες και οργανισμούς που:

  • Μετακομίζουν τα γραφεία τους σε νέα περιοχή
  • Αλλάζουν σταθμούς εργασίας μέσα στην εταιρεία
  • Εγκαθιστούν νέο Hardware / Software
  • Κάνουν αναβαθμίσεις σε Hardware / Software

Οι υπηρεσίες IMAC δεν τελειώνουν στην εκτέλεση και παράδοση του έργου αλλά τη στιγμή που θα διασφαλιστεί από τους εδικούς της CPI, η πλήρης ένταξη της προσφερόμενης λύσης στη λειτουργία της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, παραδίδεται από την τεχνική διεύθυνση της CPI πιστοποίηση της καλής εγκατάστασης και λειτουργίας, που περιλαμβάνει και αναλυτική αναφορά των εργασιών που εκτελέσθηκαν. Επιπλέον, όπου απαιτείται παρέχεται και εκπαίδευση των χρηστών ή / και του τμήματος IT.

Γιατί μία επιχείρηση να κάνει outsource τις υπηρεσίες IMAC ;

  • Σε περίπτωση που δε διαθέτει ΙΤ τμήμα
  • Δεν επιφορτίζεται το τμήμα ΙΤ εργασίες που θα το αποσπάσουν από τις κύριες αρμοδιότητές του
  • Εξασφαλίζει συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς για κάθε περίπτωση
  • Η λύση πραγματοποιείται στο ελάχιστο δυνατό χρόνο
  • Τα συνολικά κόστη είναι μικρότερα και ελεγχόμενα σε σχέση με την ανάληψη του έργου από ένα τμήμα ΙΤ που δεν είναι εξειδικευμένο