Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα

CPI: Αύξηση Λειτουργικής Κερδοφορίας παρά την μείωση μεγεθών 

Η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) για την οικονομική χρήση 1/7/2019 – 30/6/2020 ανήλθε σε € 510 χιλ., ενώ οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 257 χιλ. έναντι κερδών € 95 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της CPI, που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν μείωση 7% και διαμορφώθηκαν σε € 15 εκατ. έναντι € 16,14 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων να είναι στα επίπεδα του 23%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής  της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: “Η καθίζηση που υπέστη η αγορά των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας επηρέασε τα αποτελέσματά μας τους τελευταίους 3,5 μήνες της οικονομικής μας χρήσης και ανέτρεψε την ανοδική πορεία της εταιρείας τον τελευταίο καιρό. Είναι σημαντικό πως η ρευστότητα της εταιρείας παρέμεινε σε πολύ καλά επίπεδα και αυτό μας δίνει την δυνατότητα να επενδύσουμε εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από τον Covid-19. Η φετινή χρήση έχει ξεκινήσει θετικά και είμαι αισιόδοξος για την συνέχεια’’

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.

Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου

CPI: Αύξηση Λειτουργικής Κερδοφορίας παρά την μείωση εσόδων

Σε επίπεδο 6μήνου (1/7/2019 – 31/12/2019), η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) ανήλθε σε €291 χιλ., έναντι €73 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Παράλληλα, βελτίωση παρουσίασαν και οι ζημιές προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε €74 χιλ. έναντι ζημιών €110 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Τα έσοδα σε επίπεδο 6μήνου παρουσίασαν μείωση 3,5% και διαμορφώθηκαν σε €7,79 εκατ. έναντι €8,05 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχίζουν να έχουν σημαντική συμμετοχή τους στο σύνολο των εσόδων, με το ποσοστό να είναι στο 25% στο εξάμηνο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής της CPI Άρης Παπαθάνος, ανέφερε: “Στο εξάμηνο της οικονομικής μας χρήσης δεν είχαμε αύξηση εσόδων όπως αναμέναμε σε σχέση με πέρυσι. Λόγω των εκλογών υπήρχε μια καθυστέρηση στις επενδύσεις των εταιρειών και του Δημοσίου μέχρι και τον Οκτώβριο και αναμέναμε ένα πολύ δυνατό δεύτερο εξάμηνο. Δυστυχώς, προέκυψε η πανδημία του κορωνοϊού οπότε τα πλάνα για το σύνολο της χρήσης έχουν αλλάξει πλήρως. Έχουμε την απαιτούμενη ρευστότητα και κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να κλείσουμε την οικονομική χρήση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες λόγω της πανδημίας και να είμαστε έτοιμοι όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα’’

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.

Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα

CPI: Αύξηση Εσόδων και Κερδοφορίας  

Αύξηση παρουσίασαν τα μεγέθη της εταιρείας κατά την οικονομική χρήση 1/7/2018 – 30/6/2019.

Τα έσοδα παρουσίασαν σημαντική αύξηση 8,5% και διαμορφώθηκαν σε €16,14 εκατ. έναντι €14,85 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχίζουν να έχουν σημαντική συμμετοχή τους στο σύνολο των εσόδων, με το ποσοστό να είναι στο 25%.

Η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) ανήλθε σε €490 χιλ., έναντι €403 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €95 χιλ. έναντι ζημιών €15 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής  της CPI Άρης Παπαθάνος, ανέφερε: “Οι επενδύσεις που κάνουμε τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να αποδίδουν και αυτό φαίνεται στην ανάπτυξη των εσόδων και στη βελτίωση της κερδοφορίας μας. Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να βελτιώσουμε περαιτέρω τα αποτελέσματα της εταιρείας’’

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.

Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου

CPI: Αύξηση Εσόδων και Λειτουργικής Κερδοφορίας  

Σε επίπεδο 6μήνου (1/7/2018 – 31/12/2018), η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) ανήλθε σε €73 χιλ., έναντι €42 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Παράλληλα, βελτίωση παρουσίασαν και οι ζημιές προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε €110 χιλ. έναντι ζημιών €154 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Τα έσοδα σε επίπεδο 6μήνου παρουσίασαν σημαντική αύξηση 12% και διαμορφώθηκαν σε €8,05 εκατ. έναντι €7,17 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχίζουν να έχουν σημαντική συμμετοχή τους στο σύνολο των εσόδων, με το ποσοστό να είναι στο 25% στο εξάμηνο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής  της CPI Άρης Παπαθάνος, ανέφερε: “Οι επενδύσεις που κάνουμε τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να αποδίδουν όσο αφορά τα έσοδα της εταιρείας. Η αύξηση των εσόδων έρχεται τόσο από την δραστηριοποίηση μας σε νέες αγορές, όσο και την διεύρυνση του portfolio μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε χρόνια. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε για να αυξήσουμε τα μερίδιά μας με στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας’’

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα

CPI: Συνεχίζεται η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας παρά το οριακό αποτέλεσμα σε επίπεδο κερδοφορίας

Η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) για την οικονομική χρήση 1/7/2017 – 30/6/2018 ανήλθε σε € 403 χιλ., ενώ οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 15 χιλ. έναντι κερδών € 97 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της CPI, που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν οριακή αύξηση 1% και διαμορφώθηκαν σε € 14,85 εκατ. έναντι € 14,7 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων να είναι στα επίπεδα του 27%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής  της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: “Συνεχίζουμε τις επενδύσεις για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την εταιρεία σε νέες αγορές και να αυξήσουμε τα μερίδιά μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Οι επενδύσεις αυτές έχουν οδηγήσει στο οριακό αποτέλεσμα της χρήσης από άποψη κερδοφορίας. Το σημαντικό είναι πως διατηρούμε την ρευστότητα και την λειτουργική μας κερδοφορία ώστε να φτάσει ο καιρός που θα αρχίσουν αυτές οι επενδύσεις να αποδίδουν. Ο στόχος μας είναι στο τέλος της επομένης χρήσης να είμαστε κερδοφόροι έχοντας αυξήσει παράλληλα τα έσοδα της εταιρείας’’

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale), του Auto-ID (Barcode Εκτυπωτές, Mobile Terminals) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.

Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου

CPI: Συνεχίζεται η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας παρά τα αρνητικά αποτελέσματα μετά από φόρους

Σε επίπεδο 6μήνου, η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) ανήλθε σε € 42 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 184 χιλ. έναντι κερδών € 21 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Τα έσοδα σε επίπεδο 6μήνου παρουσίασαν μείωση 4% και διαμορφώθηκαν σε € 7,17 εκατ. έναντι € 7,47 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση αυτή προέρχεται από την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντων από βασικούς προμηθευτές της εταιρείας στο τέλος του 2017. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχίζουν να έχουν σημαντική συμμετοχή τους στο σύνολο των εσόδων, με το ποσοστό να είναι στο 28% στο εξάμηνο.

Τέλος τα επίπεδα τραπεζικού δανεισμού σε επίπεδο 6μήνου διαμορφώθηκαν σε € 1,83 εκατ. έναντι € 1,87 εκατ. στις 30/6/2017.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: “Είμαστε σε μία περίοδο επενδύσεων από την πλευρά της εταιρείας που αποσκοπούν στην επέκτασή της. Οι επενδύσεις αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό και την είσοδό μας σε νέες αγορές. Το παραπάνω σε συνδυασμό με κάποιες συγκυρίες όπως έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντων από κάποιους βασικούς κατασκευαστές και εμπροσθοβαρείς σε επίπεδο εξόδων επενδύσεις, έχουν οδηγήσει σε μείωση πωλήσεων και σε ζημιογόνο αποτέλεσμα. Ο στόχος παρ’ όλα αυτά είναι να είμαστε κερδοφόροι στο τέλος της οικονομικής μας χρήσης’’

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα

CPI: Κερδοφόρα τα ετήσια αποτελέσματα

 

Κερδοφόρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης (1/7/2016-30/6/2017) της CPI, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

 

Σε επίπεδο 12μήνου τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 97 χιλ. έναντι κερδών € 105 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Επίσης, η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα καθώς ανήλθε σε € 555 χιλ. έναντι € 635 χιλ. σε σχέση με την  προηγούμενη χρονιά.

 

Τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 6,3% και διαμορφώθηκαν σε € 14,7 εκατ. έναντι € 13,83 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων να είναι στα επίπεδα του 28%.

 

Τέλος, ο τραπεζικός δανεισμός έχει σταθεροποιηθεί, ο οποίος σε επίπεδο 12μήνου διαμορφώθηκε σε € 1,87 εκατ. έναντι € 1,82 εκατ. στις 30/6/2016.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής  της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: “Παρόλο που οι συνθήκες της αγοράς και του οικονομικού περιβάλλοντος δεν έχουν βελτιωθεί ιδιαίτερα, είναι πολύ σημαντικό για εμάς που παραμένουμε κερδοφόροι. Αυτό μας έχει βοηθήσει να προχωρήσουμε σε κάποιες επενδύσεις που έχουν στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.  Ο στόχος μας την νέα χρονιά είναι να παραμείνουμε κερδοφόροι και να ενισχύσουμε την θέση μας και τα μερίδια αγοράς στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε’’

 

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.

Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου

CPI: Κέρδη στο 1ο 6μηνο

Κερδοφόρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του πρώτου 6μήνου της τρέχουσας χρήσης (1/7/2016-31/12/2016) της CPI, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Σε επίπεδο 6μήνου τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 22 χιλ. έναντι κερδών € 75 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα καθώς ανήλθε σε € 250 χιλ.

Τα έσοδα σε επίπεδο 6μήνου παρουσίασαν αύξηση 15% και διαμορφώθηκαν σε € 7,47 εκατ. έναντι € 6,49 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την ομαλοποίηση της αγοράς σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχίζουν να έχουν σημαντική συμμετοχή τους στο σύνολο των εσόδων, με το ποσοστό να είναι στο 28% στο εξάμηνο.

Τέλος τα επίπεδα τραπεζικού δανεισμού έχουν σταθεροποιηθεί, ο οποίος σε επίπεδο 6μήνου διαμορφώθηκε σε € 1,89 εκατ. έναντι € 1,82 εκατ. στις 30/6/2016.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: “Παρά τις δυσκολίες στην αγορά και το οικονομικό περιβάλλον, παραμένουμε κερδοφόροι σε επίπεδο 6μήνου. Συνεχίζουμε τον προσεκτικό έλεγχο των εξόδων και της ρευστότητας, ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε σε τροχιά κερδοφορίας καθ’ όλη την διάρκεια της οικονομικής μας χρήσης και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν’’

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα

CPI: Κερδοφόρα τα ετήσια αποτελέσματα

Κερδοφόρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης (1/7/2015-30/6/2016) της CPI, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Σε επίπεδο 12μήνου τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 83 χιλ. έναντι κερδών € 28 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Επίσης, η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα καθώς ανήλθε σε € 635 χιλ. έναντι € 903 χιλ. σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν μείωση 5% και διαμορφώθηκαν σε € 13,83 εκατ. έναντι € 14,57 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων να συνεχίζει να είναι στα επίπεδα του 32%.

H μικτή κερδοφορία της εταιρείας υπέστη μείωση 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και διαμορφώθηκε σε € 3,02 εκατ.

Τέλος συνεχίζεται η περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος), ο οποίος σε επίπεδο 12μήνου έχει μειωθεί σε ποσοστό 26% καθώς διαμορφώθηκε σε € 1,82 εκατ. έναντι € 2,46 εκατ. στις 30/6/2015.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: “Σε μια δύσκολη χρονιά που ξεκίνησε για εμάς με capital control και με πολύ δυσμενείς συνθήκες στο μακροοικονομικό περιβάλλον, καταφέραμε να αυξήσουμε την κερδοφορία μας σε επίπεδο 12μήνου έχοντας μια μικρή μείωση στα συνολικά έσοδα. Παρόλο που οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει στην πραγματικότητα απλά έχουμε προσαρμοστεί σε αυτές, σκοπός μας την νέα χρονιά είναι να παραμείνουμε σε τροχιά κερδοφορίας με συνεχή έλεγχο της ρευστότητας και των δαπανών μας, ώστε να είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα μας παρουσιαστούν και να αυξήσουμε τα μερίδια αγοράς στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε’’

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.

Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου

CPI: Κέρδη στο 1ο 6μηνο

Κερδοφόρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του πρώτου 6μήνου της τρέχουσας χρήσης (1/7/2015-31/12/2015) της CPI, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Σε επίπεδο 6μήνου τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 75 χιλ. έναντι κερδών € 60 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα καθώς ανήλθε σε € 375 χιλ.

Τα έσοδα σε επίπεδο 6μήνου παρουσίασαν μείωση 6% και διαμορφώθηκαν σε € 6,49 εκατ. έναντι € 6,9 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά προέρχεται από το 1ο τρίμηνο της χρήσης καθώς στο 2ο τρίμηνο τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 5%. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχίζουν να έχουν σημαντική συμμετοχή τους στο σύνολο των εσόδων, με το ποσοστό να είναι στο 33% στο εξάμηνο.

Τέλος συνεχίζεται η περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος), ο οποίος σε επίπεδο 6μήνου έχει μειωθεί σε ποσοστό 14% καθώς διαμορφώθηκε σε € 2,11 εκατ. έναντι € 2,46 εκατ. στις 30/6/2015.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής  της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: “Παρά τις δυσκολίες στην αγορά και το οικονομικό περιβάλλον, παραμένουμε κερδοφόροι σε επίπεδο 6μήνου. Με προσεκτικό έλεγχο των εξόδων και της ρευστότητας, έχουμε καταφέρει να ανταπεξέλθουμε και να αυξήσουμε τα μερίδια μας σε αγορές που είναι στρατηγικές για την εταιρεία. Ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε σε τροχιά κερδοφορίας καθ’ όλη την διάρκεια της οικονομικής μας χρήσης και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν’’