Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου

CPI: Συνεχίζεται η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας παρά τα αρνητικά αποτελέσματα μετά από φόρους

Σε επίπεδο 6μήνου, η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) ανήλθε σε € 42 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 184 χιλ. έναντι κερδών € 21 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Τα έσοδα σε επίπεδο 6μήνου παρουσίασαν μείωση 4% και διαμορφώθηκαν σε € 7,17 εκατ. έναντι € 7,47 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση αυτή προέρχεται από την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντων από βασικούς προμηθευτές της εταιρείας στο τέλος του 2017. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχίζουν να έχουν σημαντική συμμετοχή τους στο σύνολο των εσόδων, με το ποσοστό να είναι στο 28% στο εξάμηνο.

Τέλος τα επίπεδα τραπεζικού δανεισμού σε επίπεδο 6μήνου διαμορφώθηκαν σε € 1,83 εκατ. έναντι € 1,87 εκατ. στις 30/6/2017.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: “Είμαστε σε μία περίοδο επενδύσεων από την πλευρά της εταιρείας που αποσκοπούν στην επέκτασή της. Οι επενδύσεις αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό και την είσοδό μας σε νέες αγορές. Το παραπάνω σε συνδυασμό με κάποιες συγκυρίες όπως έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντων από κάποιους βασικούς κατασκευαστές και εμπροσθοβαρείς σε επίπεδο εξόδων επενδύσεις, έχουν οδηγήσει σε μείωση πωλήσεων και σε ζημιογόνο αποτέλεσμα. Ο στόχος παρ’ όλα αυτά είναι να είμαστε κερδοφόροι στο τέλος της οικονομικής μας χρήσης’’

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn