Η CPI αρωγός στην προστασία του περιβάλλοντος

Η ομάδα της CPI, στα πλαίσια ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,  προχώρησε σε καθαρισμό της ακτής Μαραθώνα την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνα, η ομάδα της CPI καθάρισε  μεγάλη έκταση της ακτής. Με την υλοποίηση τέτοιων δράσεων, η CPI συμβάλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το αίσθημα του εθελοντισμού και της προσφοράς των εργαζομένων.