Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου   CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου   CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών   Γνωστοποίηση απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 5 Απριλίου 2021 Η εταιρεία CPI Ανώνυμος

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556

Η εταιρία CPI AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (εφεξής η «Εταιρία»), βάσει του Ν. 3556/2007, του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 01/04/2021 γνωστοποίηση

Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου

CPI: Αύξηση εσόδων και βελτίωση της κερδοφορίας Σε επίπεδο 6μήνου (1/7/2020 – 31/12/2020), η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) ανήλθε σε €398 χιλ., έναντι €291 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Παράλληλα, βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε

C650: Η ΟΚΙ λανσάρει τον πιο μικρό έγχρωμο εκτυπωτή Α4 υψηλής απόδοσης

Ο νέος C650 προσφέρει ταχύτητα, ποιότητα, αξιοπιστία και αποδοτικότητα σε μια συμπαγή κατασκευή, χάρη στην τεχνολογία εξοικονόμησης χώρου. Η OKI ανακοίνωσε το λανσάρισμα του νέου μοντέλου ΟΚΙ C650, του μικρότερου έγχρωμου εκτυπωτή Α4 στον κόσμο, ιδανικού για κάθε κλάδο. Διαθέσιμος

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, και της από 11/3/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ορισμού των μελών

Απόσπασμα Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότηση σε Σώμα

  Πρακτικά Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» Ημερομηνία:  12/3/2021 Παρόντες:  Κωνσταντίνος Χατζηαντώνης-Φωταράς (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου) Κωνσταντίνος Σκούρας (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου) Αδαμάντιος Καραμανής (Μέλος Επιτροπής Ελέγχου) Απόντες: – Παρευρισκόμενοι: – Προσκεκλημένοι: –  

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθε την 11/3/2021 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα τον

Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ Εκλογής Μελών Επιτροπής Ελέγχου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ CPI A.E. ΤΗΣ 11/03/2021 Στον Ταύρο σήμερα στις 11 Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00. π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών

Έκθεση Αποδοχών Μελών του Δ.Σ. για τη Χρήση 1.7.2019 – 30.06.2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/7/2019-30/06/2020 Προοίμιο Η παρούσα έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «CPI Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ”, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις του παραπάνω Νόμου και ειδικότερα την παράγραφο