Διευκρινιστική ανακοίνωση εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου

Σε σχέση με το 4ο θέμα της πραγματοποιηθείσας την 04/03/2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που αφορά στην εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, διευκρινίζεται  ότι η  Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου της

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα μετά την Γεν. Συν/ση

Στον Ταύρο στις 5η Μαρτίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, και ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών, το οποίο εκλέχθηκε από τη Τακτική

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Στην Αθήνα σήμερα την 20η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα  13,00’ μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της  ανωνύμου εταιρείας  με την επωνυμία CPI Αvώvυμoς Εταιρεία Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv, συνεδρίασε στα επί της οδού Ραφαηλίδη αριθμός 1, Ταύρος,

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων

Ανακοίνωση : Αλλαγή Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

Η εταιρεία CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, βάσει των υποχρεώσεών της από την κείμενη νομοθεσία (υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κανονισμός Χ.Α. ως ισχύουν κ.α.), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από

Ανακοίνωση : Τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή ανατίθενται στον κ. Γιώργο Αντύπα

Η εταιρεία CPI A.E.  γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’αρ. 3/347/12.7.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή ανατίθενται στον κ. Γιώργο Αντύπα.

ΟΚΙ C844dnw: 2 ακόμα διακρίσεις από την αγορά Retail

O ήδη βραβευμένος A3 έγχρωμος led εκτυπωτής OKI C844dnw, απέσπασε 2 ακόμα διακρίσεις σε διοργανώσεις που στοχεύουν την retail αγορά, το «Golden Innovation FMCG & Retail 2019 Award» και «RetailShow’s Trade Innovation 2019 Award». Τα βραβεία Golden FMCG & Retail

H OKI στο 2ο Instore Market Conference 2019

Η OKI, συμμετέχει ως χορηγός στο 2ο Instore Market Conference 2019 που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Maroussi Plaza, υπό την διοργάνωση της Boussias Communications. H OKI, θα παρουσιάσει ολοκληρωμένες λύσεις για in-house εκτύπωση, σε ένα

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της ‘’CPI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες

H CPI συμμετέχει ως χορηγός στην έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2019

Η CPI, συμμετέχει ως χορηγός στην 7η έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2019 που θα πραγματοποιηθεί στις 9-11 Νοεμβρίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo υπό την διοργάνωση της o.mind Creatives. Η έκθεση αποτελεί meeting point όλων των επαγγελματιών που