Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 05/07/2021   Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 05/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την σύσταση το πρώτον, Επιτροπής Αποδοχών και

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου 02/07/2021   Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, της από 11/3/2021 απόφασης του Διοικητικού

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Ελέγχου 02/7/2021 Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 1η/7/2021 περί αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του ΔΣ της εταιρείας, συνήλθε την 02/7/2021

Αντικατάσταση Παραιτηθέντων Μελών ΔΣ – Ορισμός Νέου Διευθ. Συμβούλου

Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών ΔΣ, ορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και ανασυγκρότηση ΔΣ Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια των από 01/07/2021 παραιτήσεων από το ΔΣ της εταιρείας των κάτωθι μελών: 1. Χατζηαντώνη Φωταρά Κωνσταντίνου του Μόσχου,

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας N. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:     CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών      Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021   Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007   Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Δικαιώματα Ψήφου Ν. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου   CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών      1 Ιουλίου 2021   Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007   Η

Στην CPI A.E. η ανάθεση της προμήθειας εκτυπωτικού εξοπλισμού στην Ελληνική Αστυνομία

Στην CPI A.E. ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου για την προμήθεια εκτυπωτικού εξοπλισμού στην Ελληνική Αστυνομία, μετά από την διενέργεια διαγωνισμού.   Συγκεκριμένα, το έργο περιλάμβανε την προμήθεια 250 τεμαχίων, Α3, μονόχρωμων πολυμηχανημάτων Toshiba, συνολικής αξίας 473χιλ. ευρώ, η παράδοση των

H CPI υλοποίησε έργο MPS στην Befon

H CPI υλοποίησε έργο MPS στην Befon, στρατηγικό συνεργάτη της Elpedison. Η συνεργασία ξεκίνησε από τα κεντρικά γραφεία, με εξοπλισμό Sharp MFPs και επεκτάθηκε στα υποκαταστήματά της με OKI MFPs, συνοδευόμενη από on-site υποστήριξη, πανελλαδικά. Η Befon, αναζητούσε μια λύση

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Δικαιώματα Ψήφου Ν. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου   CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών      Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021   Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 Η

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας N. 3556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:    CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών      Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021   Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007   Η εταιρεία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών (η