@rchive & connect | Η e-υκαιρία για το κανάλι

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών πρέπει να είναι ανάμεσα στα κύρια ζητούμενα για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια. Η επιτυχημένη ενσωμάτωση των νέων εργαλείων στις διαδικασίες της επιχείρησης οδηγεί στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με παράλληλη μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η αναβάθμιση της σχετικής διαδικασίας με την χρήση των κατάλληλων εφαρμογών, φαίνεται πως πολύ σύντομα θα αφορά έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων στη χώρα μας και στόχος είναι να αποτελέσει τον κυρίαρχο τρόπο τιμολόγησης στα πλαίσια της Ε.Ε.

Για τη CPI, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποτελεί βασική δραστηριότητα από την έναρξη της σχετικής δυνατότητας στην χώρα μας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας γύρω από τα συστήματα και τις υπηρεσίες τιμολόγησης με τις καινοτόμες λύσεις και την πλατφόρμα της Information Systems Impact (περισσότερες από 20.000 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις), αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο portfolio λύσεων που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Τα κύρια σημεία της προσέγγισης είναι:

– Συμβατό και εντελώς ανεξάρτητο (out of the box)  με όλα τα ERP της αγοράς

-Δεν επιφέρει απαιτήσεις για υποδομές ή και παραμετροποιήσεις στο ERP

– Φιλικό προς τον χρήστη, μια και δεν αλλάζει τον τρόπο εργασίας επί της έκδοσης των παραστατικών

– Διάθεση αποδεικτικού παραλαβής του παραστατικού (άμεση συμφωνία υπολοίπου)

– Συγκέντρωση των τιμολογίων σε ένα κεντρικό σημείο αρχειοθέτησης (αποθετήριο παραστατικών) όταν υπάρχουν περισσότερα σημεία εκτύπωσης

– Επισύναψη και σχετικών επί του παραστατικού εγγράφων (πχ οικονομικής προσφοράς)

– Εύκολη και δυναμική αναζήτηση για ανάκτηση παραστατικών από παντού

– Υποστήριξη και ενσωμάτωση σήμανσης παραστατικού  προερχόμενης από Φορολογικό Μηχανισμό ή Ψηφιακές υπογραφές

– Ενσωμάτωση στο κεντρικό αποθετήριο παραστατικών και των εισερχομένων παραστατικών (προμηθευτές) με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης και του ERP (EDI)

– Συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία και πιστοποιημένη κατά ISO27001 υπηρεσία διαχείρισης παραστατικών

Οι 2 διακριτές υπηρεσίες που συνθέτουν τη λύση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι η αρχειοθέτηση και η διαχείριση-αποστολή των παραστατικών.

Η υπηρεσία της αρχειοθέτηση (Archive) συμπεριλαμβάνεται στην αρχική άδεια χρήσης, γίνεται τοπικά (on premises), δεν έχει χρονικό περιορισμό και δεν απαιτείται για τη χρήση της  η καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον μηνιαίου ή ετήσιου τιμήματος.

Η διαχείριση – αποστολή των παραστατικών προς τους παραλήπτες γίνεται μέσω της cloud πλατφόρμας Paperless Connect με το κόστος αποστολής να είναι ανάλογο του ετήσιου όγκου αποστολής παραστατικών. Η πλατφόρμα παρέχει στον αποστολέα τη σημαντική υπηρεσία του αποδεικτικού παραλαβής, της ενημέρωσης δηλαδή αναφορικά με το ποιος συγκεκριμένος χρήστης από τον οργανισμό παρέλαβε το παραστατικό. Η προσέγγιση αυτή, αυτοματοποιεί τη διαδικασία της αποστολής και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα (εξοικονόμηση χρόνου, έλεγχος, real time ενημέρωση κ.α.) έναντι των εφαρμογών επισύναψης και αποστολής παραστατικών με email που συναντά κανείς σήμερα στην αγορά.

Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι σήμερα αφορούσε περισσότερο συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας (πχ αλυσίδες λιανικής)  και μεγάλους οργανισμούς με σημαντικό όγκο παραστατικών, καθώς και μόνο η αρχειοθέτηση των αντιγράφων των παραστατικών έδινε ικανοποιητικό ROI. Βασικό ανάχωμα στην ευρύτερη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την αγορά είναι η απαίτηση (Αστικό δίκαιο) για την υπογραφή του παραλήπτη ως απόδειξη παραλαβής, απαίτηση που επηρεάζει τον μεγαλύτερο όγκο παραστατικών (ΔΑ ή ΤΔΑ). Η ψηφιοποίηση των συνοδευτικών παραστατικών που αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτεία, αναμένεται να αλλάξει σημαντικά το περιβάλλον εργασίας συμβάλλοντας προς την ευρύτερη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Με βάση το πλαίσιο που ήδη διαμορφώνεται, καταγράφεται μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για το κανάλι των συνεργατών με μια σειρά από λύσεις που πραγματικά προσδίδουν αξία και αναβαθμίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Ο συνεργάτης αναλαμβάνει να συμβουλέψει τους πελάτες του, βοηθώντας τους να αντικαταστήσουν την υπάρχουσα υψηλού κόστους διαδικασία και να κερδίσουν σε πολλαπλά επίπεδα χωρίς να αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο που δουλεύουν σήμερα.

Τα πλεονεκτήματα για το συνεργάτη που θα δραστηριοποιηθεί στην παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορούν να αποτυπωθούν ως εξής:

– Παροχή υπηρεσιών στο σύνολο της αγοράς, οι λύσεις είναι συμβατές με οποιοδήποτε ERP

– Ευκαιρία για δευτερογενή έσοδα μέσω της αποστολής των παραστατικών

– Διαφοροποίηση επί του ανταγωνισμού

– Βελτίωση portfolio υπηρεσιών. Δυνατότητα επέκτασης σε νέους λογαριασμούς και ταυτόχρονα επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους υπάρχοντες πελάτες

– Συμβουλευτικός ρόλος και εδραίωση μιας μακροχρόνιας σχέσης με τον πελάτη

– Δυνατότητες upsell: υπηρεσίες ψηφιοποίησης, εφαρμογές document management & workflow, storage

Για τη CPI αποτελεί βασικό στόχο η διάθεση των λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσα από το δίκτυο των συνεργατών – είμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας προκειμένου να τους υποστηρίξουμε με αξιοπιστία στη νέα αυτή σημαντική ευκαιρία που βρίσκεται μπροστά μας.

Χρήστος Τάσιος

Business Development Manager

ΚοινοποίησηShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn