Συμβόλαιο 12 μηνών 1500 units (125u/m)

360.00 (η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Προαγορά 1500 μονάδων (από 1 έως 125 μονάδες / μήνα) διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία ενεργοποιήσης.

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός: 1.ΝV.01.Ι006.
Manual

Προαγορά 1500 μονάδων (από 1 έως 125 μονάδες / μήνα) διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία ενεργοποίησης