Συμβόλαιο 12 μηνών 600 units (50 u/m)

180.00 (η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Προαγορά 600 μονάδων (από 1 έως 50 μονάδες / μήνα) διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία ενεργοποίησης

Κωδικός: 1.ΝV.01.Ι005.
Manual

Προαγορά 600 μονάδων (από 1 έως 50 μονάδες / μήνα) διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία ενεργοποίησης