Συμβόλαιο 6 μηνών 300 units (50u/m)

120.00 (η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Προαγορά 300 μονάδων (από 1 έως 50 μονάδες / μήνα) διάρκεια 6 μηνών από την ημερομηνία ενεργοποιήσης.

Κωδικός: 1.ΝV.01.Ι003.
Manual

Προαγορά 300 μονάδων (από 1 έως 50 μονάδες / μήνα) διάρκεια 6 μηνών από την ημερομηνία ενεργοποιήσης.