Συμβόλαιο 6 μηνών 750 units (125u/m)

240.00 (η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Προαγορά 750 μονάδων (από 1 έως 125 μονάδες / μήνα) διάρκεια 6 μηνών από την ημερομηνία ενεργοποιήσης.

Κωδικός: 1.ΝV.01.Ι004.
Manual

Προαγορά 750 μονάδων (από 1 έως 125 μονάδες / μήνα) διάρκεια 6 μηνών από την ημερομηνία ενεργοποιήσης.