ΑρχικήΕταιρεία Εταιρεία Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη

  • Παρουσίαση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Για τη CPI, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο στρατηγικής γι’ αυτό προσπαθούμε να ενσωματώνουμε στον τρόπο λειτουργίας μας πρωτοβουλίες και δράσεις που θα προάγουν την επίτευξη των στόχων αυτών κινούμενοι σε τρεις βασικούς άξονες: την Κοινωνία, τους Ανθρώπους και το Περιβάλλον.

Μπορείτε να δείτε την «Παρουσίαση Βιώσιμης Ανάπτυξης» πατώντας εδώ.

  • Έκθεση Ανθρακικού Αποτυπώματος 2022

Στη CPI είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς αντιλαμβανόμαστε τον αντίκτυπο λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης στο παγκόσμιο περιβάλλον αλλά και την ευθύνη που της αναλογεί.

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων της εταιρείας CPI ΑΕ για το έτος αναφοράς 2022 καθώς και ο προγραμματισμός δράσεων που αποσκοπούν στην μείωση των εκπομπών αερίων.

Μπορείτε να δείτε την «Έκθεση Ανθρακικού Αποτυπώματος» πατώντας εδώ.

  •  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Η φετινή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης αντικατοπτρίζει τις αξίες και την δέσμευση μας στις αρχές βιωσιμότητας, υπογραμμίζοντας τα θεμέλια που συμβάλλουν στην επιτυχία κάθε επιχείρησης: την αφοσίωση στην επικοινωνία, τον σεβασμό, την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα.

Πρωταρχικός σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξουμε τους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνίας.

Μπορείτε να δείτε την «Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης» πατώντας εδώ.

 

 

 

 

 

 

Τα brands μας