Υπόχρεα πρόσωπα

Υπόχρεα πρόσωπα

Η εταιρεία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί χειραγώγησης της αγοράς και πρόσβασης σε προνομιακή πληροφόρηση, όπως αυτές ορίζονται στις αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως εξειδικεύεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 347/2016, έχει θέσει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού την λίστα των υπόχρεων προσώπων, των προσώπων δηλαδή που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση.

Συγκεκριμένα τα υπόχρεα πρόσωπα της CPI A.E. είναι :

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου :

Παπαθάνος Χρήστος, Παπαθάνος Αριστείδης, Τσαδήμα Σοφία, Πίγκα Ελένη, Γκρούιτς Σπυρίδων, Γαβαλά Αδαμαντία, Δασκαλόπουλος Δημήτριος, Καραμανής Αδαμάντιος, Ρουγγέρης Ραφαήλος.

Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη :

Παπαθάνος Αριστείδης – Διευθύνων Σύμβουλος

Ρουγγέρης Ραφαήλος – Εμπορικός Διευθυντής

Γιώργος Αντύπας – Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Κουμουσίδου Μόσχα – Διευθύντρια Τεχν. Υπηρεσιών

Σταμπέλος Κωνσταντίνος – Διευθυντής Logistics

Ντοβίνου Παρασκευή – Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων

 

Εσωτερικός Ελεγκτής : Χατζηαντώνης Φωταράς Φώτιος

Ορκωτοί Ελεγκτές : Κωνσταντίνος Μακρής, Νικόλαος Κασουρίδης

Τόνια Κλημέγκου – Υπεύθυνη Τμημ. Μετόχων & Εταιρ. Ανακοινώσεων

Τα brands μας