Εργασία στη CPI

Εργασία στη CPI

Στη CPI, αναζητάμε νέους συνεργάτες με πάθος και διάθεση για εργασία και επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, προσφέροντας εφόδια για συνεχή επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη μέσα από μία σειρά προγραμμάτων και δράσεων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
 
Στόχος μας αλλά και βασικός πυλώνας του Οράματός μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με επίκεντρο τους ανθρώπους μας, ώστε να αναγνωρίζονται και να αναπτύσσονται οι δεξιότητές τους και να νιώθουν υπερήφανοι για τη συνεισφορά τους.
 
Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας, μπορείτε να κάνετε αίτηση για κάποια από τις παρακάτω ανοιχτές θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά, μπορείτε πατώντας εδώ να μας στείλετε το βιογραφικό σας προκειμένου να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών της CPI για κάποια μελλοντική θέση εργασίας.
 
Ανοιχτές θέσεις εργασίας στη CPI:

Τα brands μας